Categories
Home & Family::Gardening

อย่าไม่เอาใจใส่ความน่ากลัวของนิ่วในไตเพราะนั้นอาจนำสู่โรคไตได้

การเกิดนิ่วในไตนั้นต้นเหตุหลักๆของการก่อกำเนิดก็คงมาจากการกินอาหารที่มีรสชาติจัดไปทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างมากเช่นเค็มมากหรืออื่นๆหรือแม้แต่การกินผักสีเขียวเป็นจำนวนมากจนเกินไปก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เกิดนิ่วในไตได้หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าการกินผักจะทำให้เราเป็นนิ่วในไตได้อย่างใดเพราะในผักบางชนิดหรือหัวบีทจะมีสารออกซาเลทสูงซึ่งการมีสารเหล่านี้สูงไปก็อาจจะทำให้มีสารตกค้างในกระเพาะปัสสาวะได้นั้นเองหรือคนที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์อย่างมากเป็นชีวิตอารมณ์กลุ่มนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตได้เช่นกันรู้อย่างนี้แล้วเราควรจัดการและป้องกันการเกิดโรคนิ่วในไตได้อย่างไรบ้างเริ่มจากการดื่มน้ำให้มากเข้าไว้เพื่อจะเป็นการขับของเสียจากร่างกายให้ได้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมเรารู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์เท่าไรไม่กินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเพราะจะไปเพิ่มการขับเกลือแคลเซียมทำให้เกิดนิ่วในไตได้ง่ายขึ้นอาจจะมองว่าการเกิดนิ่วในไตนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าหากเรายังละเลยและไม่ใส่ใจเป็นแน่แท้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างมากต่อจากนั้นจงดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจะดีเลิศ